Razdijelnik sa ograničenjem tranzijenata

Razdijelnik sa ograničenjem tranzijenata, takozvana visokoohmska distribucija koristi se za napajanje osjetljivih elektroničkih sklopova u telekomunikacijskim uređajima. Načelo visokoohmskog razvođenja podrazumijeva namjerno povećavanje otpora napojnih vodiča između ispravljača (baterija) i potrošača.

Istovremeno se napojni vodiči moraju dimenzionirati na način da pad napona uz nominalnu struju ne prijeđe 1V.

Na taj se način smanjuju tranzijenti (podnapon i prenapon) do kojih dolazi u trenutku isklapanja prekidača odnosno pregaranja osigurača. U slučaju kratkog spoja u jednom od električnih krugova razdijelnika, kroz kratko vrijeme koje je potrebno prekidaču za isklapanje, odnosno osiguraču za pregaranje, a koje u praksi iznosi oko 10 ms kroz električni krug kojeg čine napajačka baterija, napojni vodiči razdijelnika i napojni vodiči sklopa u kojem je došlo do kratkog spoja, teći će struja kratkog spoja. Ta će struja biti određena unutarnjim otporom baterije, te otporima navedenih vodiča.

Sa gledišta smanjenja tranzijenata poželjno je da struja kratkog spoja bude što manja, Struja kratkog spoja akumulirati će energiju u rasipnom induktivitetu napajačkih vodiča koja je proporcionalna rasipnom induktivitetu i kvadratu struje. U trenutku prekidanja struje kratkog spoja ta energija se prazni u ostale potrošače priključene na isti razdijelnik u obliku prenapona, te može izazvati njihovo oštećenje.

Razdijelnik sa ograničenjem tranzijenata, odnosno visokoohmska distribucija u sebi osim zaštitnih sklopnih elemenata (prekidači) ima ugrađene i otpornike pomoću kojih se povećava otpor napajačkih vodiča trošila, time i smanjuje struja kratkog spoja.

Primjena
Razdijelnik sa ograničenjem tranzijenata, takozvana visokoohmska distribucija koristi se za napajanje osjetljivih elektroničkih sklopova u telekomunikacijskim uređajima.
Tehničke karakteristike
  • Nominalni napon = 48 VDC
  • Maksimalni presjek ulaznog kabela = 70 mm2
  • Maksimalni presjek izlaznih kabela = 16 mm2
  • Maksimalni broj izlaznih krugova = 20
  • Struja pojedinog izlaznog kruga = 32 A max
  • Vrijednost otpora pojedinog otpornika = 30 mΩ
  • Tip zaštitnog elementa = automatski osigurač (2 – 32A, 1p) prekidna moć 10 kA
  • Mehanička konstrukcija = kućište ulazi u stalak s 19“ rasterom a visine je 3 U
  • Maksimalna vlastita disipacija = 650 W
  • Način hlađenja = prirodna cirkulacija zraka po vertikali
Dokumentacija