INVERTOR INV2 1000VA48 /
INV2 1000VA24

INV2 1000VA48 / INV2 1000VA24 je jednofazni DC/AC pretvarač (Invertor).

Proizvode se dvije verzije, za sustave 48VDC: INV2 1000VA48; te za sustave 24VDC: INV2 1000VA24.
Ulazni napon mu je 48VDC (za INV2 1000VA48), odnosno 24VDC (za INV2 1000VA24) nazivno, a na svom izlazu daje čisti sinusni napon 230VAC. Može raditi kao samostalna energetska jedinica, ili u paraleli sa drugim pretvaračima istog tipa u cilju povećanja izlazne snage. Nazivna izlazna snaga mu je 1000VA. Maksimalni broj jedinica koje se mogu vezati paralelno je 10 komada, čime se dobiva maksimalna nazivna snaga energetskog postrojenja od 10000VA.

Pretvarač je robusne izvedbe te dopušta velika kratkotrajna preopterećenja (2,5 puta veća od nazivne snage). Zbog toga se na njega osim elektroničke opreme koja treba besprekidno napajanje mogu spojiti i uređaji sa elektromotorima (kućanski aparati, električni alati, električna oprema za brodove i slično).

Ovaj pretvarač namijenjen je za besprekidno napajanje osjetljive elektroničke opreme u sustavima napajanja sa 24V, odnosno 48V baterijom. Također je zbog male potrošnje struje u praznom hodu i velikog dopuštenog preopterećenja idealan za korištenje u solarnim sustavima napajanja univerzalne namjene.
Mehanička konstrukcija

Kućište pretvarača je sljedećih dimenzija: v = 120,5mm, š = 212mm, d = 331,5mm.

Kućište pretvarača je mehanički prilagođeno ugradnji u 19“ stalak. Za takvu ugradnju predviđen je magazin BFLV 1002 koji osim mehaničkog učvršćenja ima i funkciju međusobnog električkog spajanja pretvarača. Korištenjem magazina energetski spojevi se ostvaruju jednostavnim utiskivanjem pretvarača u magazin. Magazin prihvaća maksimalno dva pretvarača, a za veće konfiguracije se više magazina spaja paralelno.

Tehničke karakteristike
 • Sinusni valni oblik izlaznog napona (THD ≤ 2%)
 • Visok stupanj iskoristivosti (92%)
 • Mala potrošnja u praznom hodu (6W)
 • Veliko dozvoljeno preopterećenje (2,5 x Pnom)
 • Izlazni stupanj sa nisko frekventnim transformatorom
 • Paralelni rad više istih pretvarača bez signalne veze za sinhronizaciju
 • Paralelno spajanje i odspajanje pretvarača tijekom rada “HOT SWAP”
 • Zaštita baterije od podnapona
 • Zaštita od preopterećenja
 • Zaštita od kratkog spoja
 • Zaštita od pregrijavanja
 • Lokalna signalizacija stanja pretvarača putem svjetlećih dioda
 • Daljinske signalizacije stanja pretvarača putem beznaponskog kontakta releja
 • Montaža u stalak s 19“ rasterom

Pripadajući element je Magazin invertora.